در صورت بروز هرگونه مشکل در کاربری صفحه شخصی خود، لطفا دکمه Ctrl را هم‏زمان با دکمه F5 فشار دهید

شماره جاری: دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-140 

4. کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان

صفحه 63-82

قاسم اسمعیلی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ محمدحسین فلاح؛ سعید وزیری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی