نویسنده = مرتضی روزبهانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1397

محمد بهشتیان؛ مرتضی روزبهانی