نویسنده = سیدعلیرضا افشانی
تعداد مقالات: 1
1. کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 63-82

قاسم اسمعیلی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ محمدحسین فلاح؛ سعید وزیری