نویسنده = شهرام واحدی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مهارت حساسیت اخلاقی بر کاهش مکانیسم بی‌تفاوتی اخلاقی و ارتکاب قلدری نوجوانان

دوره 10، شماره 37، بهار 1399، صفحه 123-139

ابوالفضل بابایی؛ شهرام واحدی؛ علی ایمان زاده؛ یوسف ادیب