کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 4
3. پیش بینی رابطه هوش هیجانی و نشخوار خشم با پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 65-82

10.22034/spr.2020.114691

الهام سعیدی؛ حسن صبوری مقدم؛ تورج هاشمی