کلیدواژه‌ها = خیانت زناشویی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ سیمین حسینیان؛ اشرف مهمان نوازان