کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 11
1. نقش تعدیل گری حمایت اجتماعی در رابطه بین حساسیت بین فردی و وابستگی به فضای مجازی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 119-134

10.22034/spr.2021.127717

مریم طهماسبی؛ مجید برادران؛ مائده میرزائی


3. بررسی رابطه سرمایه‌های روانشناختی و اجتماعی با سلامت اجتماعی با توجه به متغیر میانجی حمایت اجتماعی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 83-100

10.22034/spr.2020.114694

سارا قربانی؛ محمد رضا جهانی زاده؛ سید مهران میربد؛ لیلا امیدی


9. مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی

دوره 8، شماره 32، بهار 1398، صفحه 79-90

صمد پیشرو کلانکش؛ شهروز نعمتی


10. نقش متمایز کننده معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-22

سمیرا حبیب اللهی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شیدا سوداگر؛ ناصر صبحی قراملکی


11. رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در دانشجویان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 49-66

زهرا پاک نهاد؛ محمد ابراهیم مداحی