کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
تعداد مقالات: 7
5. مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 79-90

صمد پیشرو کلانکش؛ شهروز نعمتی


6. نقش متمایز کننده معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-22

سمیرا حبیب اللهی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شیدا سوداگر؛ ناصر صبحی قراملکی


7. رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در دانشجویان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 49-66

زهرا پاک نهاد؛ محمد ابراهیم مداحی