کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 2
2. مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 79-90

صمد پیشرو کلانکش؛ شهروز نعمتی