کلیدواژه‌ها = بهزیستی اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی قدرت تمیزی راهبردهای نفوذ اجتماعی و فرهنگ جمع‌گرایی سازمانی در تفکیک سطوح بهزیستی اجتماعی در محیط کار

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 167-187

شبنم جوانمرد؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی


4. اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ سیمین حسینیان؛ اشرف مهمان نوازان


5. اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی زنان معتاد

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395

مهناز علی اکبری دهکردی؛ احمد علیپور؛ اشرف مهمان نوازان