تعداد مقالات: 107
3. اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395

میلاد سبزه ارای لنگرودی؛ نادر حاجلو؛ سجاد بشرپور؛ عباس ابوالقاسمی


7. بررسی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1397

محمد بهشتیان؛ مرتضی روزبهانی


9. تبیین علی رفتار جامعه پسند نوجوانان بر اساس فلسفه فراهیجانی مادر و هیجانات اخلاقی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-22

راضیه شیخ الاسلامی؛ مهدی ترکمن‌ملایری


10. نقش متمایز کننده معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-22

سمیرا حبیب اللهی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شیدا سوداگر؛ ناصر صبحی قراملکی


11. مقایسه اثربخشی برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری و برنامه آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر تکانشگری نوجوانان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 1-18

سعید محمودی نیا؛ مژگان سپاه منصور؛ سوزان امامی پور؛ فریبا حسنی


13. تاثیر همرنگیِ‌اجتماعی بر تصمیم‌گیری در موقعیت ریسک و عدم‌قطعیت دانشجویان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 1-16

رضا چمنی؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری


15. هوش اجتماعی وجامعه پسندی در برتری جانبی مغز

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-22

فاطمه نیکوئی؛ احمد علیپور


16. تاثیر عدالت ادراک شده وهنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-20

احسان بختیاری؛ پرویز صباحی؛ ابوالفضل کرمی؛ مجید صفاری نیا


18. تأثیر بازی‌درمانی تعاملی گروهی بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات کودکان

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395

فریبا یزدخواستی؛ ازاده فرهادیه؛ حمیدرضا عریضی


21. نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان

دوره 7، شماره 25، بهار 1396

زهرا سیمی؛ علیرضا آقایوسفی؛ محسن مخلوق؛ مهدیه محمدی


25. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 23-40

سارا درخور؛ نسرین ارشدی؛ اسماعیل هاشمی