دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1397

محمد بهشتیان؛ مرتضی روزبهانی


2. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ مجتبی عاشوری