راهنمای تدوین مقاله


نویسنگان محترم به منظور تسریع روند بررسی، پس از ثبت نام به عنوان نویسنده در سایت، فایل پی دی اف شیوه نامه نگارش مقاله را از قسمت فرمت  مقاله، دانلود و مقاله خود را بر اساس آن تنظیم و ارسال نمایند

لازم به ذکر است در صورتی که در فایل بدون نام مقاله، اسامی نویسندگان ذکر شده باشد آن فایل برای فرایند داوری ارسال نخواهد شد.