اثربخشی آموزش مهارت های تفکر خلاق و نقادانه بر منبع کنترل و سلامت عمومی در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of creative and critical thinking skills teaching on locus of control and general health in adolescents