رابطه بین سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دختران مقطع متوسطه شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship between attention bias and social self-efficacy with social anxiety in girls high school of sari