پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و بررسی رابطه آن با منبع کنترل و سبکهای تصمیم گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Prediction of risk taking behaviors in adolescents by locus of control and decision making