بررسی ویژگیهای روانسنجی فرم تجدید نظر شده پرسشنامه حل مساله اجتماعی در میان دانشجویان رشته ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Social Problem Solving Inventory-Revised Form-among mathematic students