بررسی رابطه پنج عامل نیرومند شخصیت و استفاده آسیب زا از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study the relationship of Big five factors and Cell-phone Over-use in students