دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1396 
3. ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر

عباس ذبیح زاده؛ محمدعلی مظاهری؛ جواد حاتمی؛ لیلی پناغی؛ محمدرضا نیک فرجام