بررسی نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه‌های اجتماعی بر جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان

رضا فرجی؛ مجتبی رنجبری؛ ایوب مرادی؛ محمد امیری

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22034/spr.2021.230213.1470

چکیده
  هدف: جهت­گیری جامعه پسندانه از متغیرهای مهم دوره نوجوانی است که می­تواند نقش قابل­توجهی در کاهش مشکلات اجتماعی و افزایش سلامت جامعه داشته باشد. پژوهش حاضر به تعیین نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه­های اجتماعی در جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان می پردازد. روش: به این منظور نمونه‏ای شامل 360 دانش‌آموز ...  بیشتر