کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 53-74

10.22034/spr.2021.269120.1616

ابوالفضل قاسم زاده؛ محب پناهی قراداغلو؛ حامد مینایی


5. بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 89-114

کاوه صیدمرادی؛ عبداله شفیع آبادی؛ نورعلی فرخی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ آرزو غفوری


6. تاثیر عدالت ادراک شده وهنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-20

احسان بختیاری؛ پرویز صباحی؛ ابوالفضل کرمی؛ مجید صفاری نیا


7. نقش سرمایه اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 95-114

بهمن اکبری گوابری؛ ازاده فرگت؛ ساناز علی خواه؛ ملیناز مجیدی


8. مقایسه میزان سرمایه‌ی اجتماعی دانش‌آموزان نوجوان شهر تهران: نقش جنس

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 79-92

شهلا پاکدامن؛ فرشته سادات مرتضوی نصیری؛ عطیه عرب محبی شهرابی؛ سید محمد ساداتیان