کلیدواژه‌ها = سلامت اجتماعی
تعداد مقالات: 6
1. نقش سلامت روانی و اجتماعی در سلامت جنسی زنان سالمند

دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 21-42

10.22034/spr.2021.127712

فاطمه صمدی؛ مجتبی دلیر


2. تدوین ابعاد اجتماعی سلامت از منظر مدیریت شهری

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 41-64

10.22034/spr.2020.114688

شیلر کیخاونی؛ مجید صفاری نیا؛ احمد علی پور؛ ولی الله فرزاد


3. بررسی رابطه سرمایه‌های روانشناختی و اجتماعی با سلامت اجتماعی با توجه به متغیر میانجی حمایت اجتماعی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 83-100

10.22034/spr.2020.114694

سارا قربانی؛ محمد رضا جهانی زاده؛ سید مهران میربد؛ لیلا امیدی