کلیدواژه‌ها = قلدری
تعداد مقالات: 4
2. اثربخشی آموزش مهارت حساسیت اخلاقی بر کاهش مکانیسم بی‌تفاوتی اخلاقی و ارتکاب قلدری نوجوانان

دوره 10، شماره 37، بهار 1399، صفحه 123-139

10.22034/spr.2020.109700

ابوالفضل بابایی؛ شهرام واحدی؛ علی ایمان زاده؛ یوسف ادیب


3. تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانش آموزان پسر

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 43-58

مسعود نجاری؛ هوشنگ جدیدی؛ امید مرادی؛ کیومرث کریمی


4. اثربخشی آموزش نظریه‌ی ذهن بر همدلی و قلدری در کودکان

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395

راضیه شیخ الاسلامی؛ سمانه نوری