کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 93-110

10.22034/spr.2021.252993.1575

لیلا قبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی


4. پیش بینی رابطه هوش هیجانی و نشخوار خشم با پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 10، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 65-82

10.22034/spr.2020.114691

الهام سعیدی؛ حسن صبوری مقدم؛ تورج هاشمی