آ

 • آقایاری هیر، توکل رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 59-78]

ا

 • ابراهیمی مجرد، مانا رابطه پیوندهای اجتماعی و معنایی با احساس هویت مکانی در محله‌های مسکونی (مورد مطالعاتی: محله سپه شهر قزوین) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 93-122]

 • احمدی، عزت الله بررسی رابطه شناخت هیجانات ( پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اساس جنسیت در بین دوقلو ها [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 103-120]

 • افسیه زاده، مریم بررسی نقش میانجی سبک های تبادل اجتماعی در روابط فعال‌سازی-بازداری رفتاری و احقاق جنسی در زنان متاهل [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 67-88]

 • اکبری، بهمن الگوی ساختاری اثرات افسردگی ،شکست عاطفی ،و تجربه خشونت با رفتارهای خودزنی در زنان: نقش میانجی مهارت-های اجتماعی، کنترل هیجان ،و نارضایتی از بدن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 129-155]

 • اکبری، حسن مقایسه دلبستگی مکان، واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 79-102]

 • امیری، محمد بررسی نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه‌های اجتماعی بر جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 17-30]

 • امین زاده، مینو سادات مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطه ذهن آگاهی و رفتار خرید آنی: نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 111-128]

 • امینی‌منش، سجاد پیش‌بینی کننده‌های گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر: نقش بدنظمی هیجانی، تمایزیافتگی و ابراز وجود [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 183-197]

ب

 • بابایی، کریم بررسی رابطه شناخت هیجانات ( پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اساس جنسیت در بین دوقلو ها [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 103-120]

 • باسیتی، شهرام اثر ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی بر استفاده آسیب‌زا از اینترنت با میانجیگری نقش‌های جنسیتی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 167-186]

 • باغداساریانس، آنیتا مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 31-58]

 • باقری، فریبرز مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطه ذهن آگاهی و رفتار خرید آنی: نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 111-128]

 • براتی، هاجر مقایسه واکنش روانی به تعیین قیمت اجاره منزل در دوره کرونا در دو الگوی لیندسی و دیلارد و شن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 75-92]

 • برادران، مجید جامعه پسندی در دانشجویان: نقش ابعاد سرشت- منش و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 105-122]

 • برجعلی، احمد استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 23-46]

 • برجعلی، محمود تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی و خشم نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست شهرستان تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 165-182]

 • برهانی، عرفان تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی و خشم نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست شهرستان تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 165-182]

 • بهجتی اردکانی، فاطمه اثربخشی بازی درمانی آدلری بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی: یک طرح سری‌های زمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 1-16]

 • بوربور، اکرم رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی زنان شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 137-159]

پ

 • پناهی قراداغلو، محب بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 53-74]

 • پیرخائفی، علیرضا سنجش وضعیت توزیع و ارتباطمنزلت های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 123-144]

ت

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی زنان شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 137-159]

 • تجلی، پریسا رابطه علی همنوایی با همسالان و مدیریت بدن با میانجی گری وابستگی به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 121-136]

 • توحیدی، افسانه طراحی بسته آموزشی مقابله با خشونت خانگی و اثربخشی آموزش بسته بر خشونت همسر و اشتیاق تحصیلی فرزندان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 1-18]

ج

 • جهان، فائزه ارائه‌ی مدل علّی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و سبک‌های فرزند پروری والدین: با میانجیگری چشم‌انداز زمان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 35-52]

ح

 • حبیبی کلیبر، رامین اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 93-110]

 • حسن زاده، پرستو مقایسه دلبستگی مکان، واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 79-102]

 • حسین خانزاده، عباسعلی الگوی ساختاری اثرات افسردگی ،شکست عاطفی ،و تجربه خشونت با رفتارهای خودزنی در زنان: نقش میانجی مهارت-های اجتماعی، کنترل هیجان ،و نارضایتی از بدن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 129-155]

 • حسینی، سید باقر رابطه پیوندهای اجتماعی و معنایی با احساس هویت مکانی در محله‌های مسکونی (مورد مطالعاتی: محله سپه شهر قزوین) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 93-122]

خ

 • خرمائی، فرهاد رابطه منش‌های اخلاقی و پرخاشگری در دانشجویان: نقش واسطه‌ای هیجانات شرم و گناه [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 47-72]

 • خوش سرور، سحر نقش مقایسه ی اجتماعی، حساسیت بین فردی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی نگرش های خوردن آشفته در دانشجویان زن [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 141-166]

د

 • دماوندیان، ارمغان مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 31-58]

 • دماوندیان، ارمغان ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 187-205]

 • دهقانی، شهلا رابطه منش‌های اخلاقی و پرخاشگری در دانشجویان: نقش واسطه‌ای هیجانات شرم و گناه [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 47-72]

ر

 • رحمتی، عباس طراحی بسته آموزشی مقابله با خشونت خانگی و اثربخشی آموزش بسته بر خشونت همسر و اشتیاق تحصیلی فرزندان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 1-18]

 • رشیدکلویر، حجت الله مقایسه دلبستگی مکان، واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 79-102]

 • رضاپور میرصالح، یاسر اثربخشی بازی درمانی آدلری بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی: یک طرح سری‌های زمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 1-16]

 • رضایی، سعید اثربخشی برنامه آموزش کفایت اجتماعی بر بهبود رفتارهای جامعه پسند تیزهوشان کم پیشرفت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 123-140]

 • رنجبر نوشری، فرزانه جامعه پسندی در دانشجویان: نقش ابعاد سرشت- منش و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 105-122]

 • رنجبری، مجتبی بررسی نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه‌های اجتماعی بر جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 17-30]

ز

 • زارع، حسین بررسی تاثیر ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی بر رفتارهای یاری رسان با توجه به نقش میانجی گر هوش اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 19-34]

 • زارعان، منصوره مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای افسردگی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 73-92]

س

 • سادات رسول، سهیلا پیش بینی قلدری در محیط کار پرستاران بر اساس سبک‏های تبادل اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 1-16]

 • ستوده اصل، نعمت ارائه‌ی مدل علّی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و سبک‌های فرزند پروری والدین: با میانجیگری چشم‌انداز زمان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 35-52]

 • سقزی، ایوب مقایسه احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی و بدرفتاری روانشناختی در دختران مجرد با و بدون علائم اختلال در روابط بین‌فردی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 89-104]

 • سلگی، زهرا تأثیر آموزش مهارت‏های فراشناختی بر علائم اضطراب اجتماعی و نشانگان افت روحیه در دختران با سطوح بالای اضطراب کرونا [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 1-22]

 • سلگی، محمد سنجش وضعیت توزیع و ارتباطمنزلت های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 123-144]

 • سلیمی بجستانی، حسین استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 23-46]

ش

 • شاطریان محمدی، فاطمه بررسی نقش میانجی سبک های تبادل اجتماعی در روابط فعال‌سازی-بازداری رفتاری و احقاق جنسی در زنان متاهل [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 67-88]

 • شاهنده، مریم اثربخشی آموزش مهارت اجتماعی ارتباطی بر باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش آموزان متوسطه اول [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 53-66]

 • شرونی، مهرداد نقش تنهایی اجتماعی، ناکامی و دین‌داری بر نشخوار خشم زندانیان [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 145-164]

 • شهریاری احمدی، منصوره رابطه علی همنوایی با همسالان و مدیریت بدن با میانجی گری وابستگی به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 121-136]

ص

 • صالح صدق پور، بهرام رابطه پیوندهای اجتماعی و معنایی با احساس هویت مکانی در محله‌های مسکونی (مورد مطالعاتی: محله سپه شهر قزوین) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 93-122]

 • صالحی، میلاد مقایسه اثربخشی یادگیری مغزمحور و تفکر خلاق در ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 35-52]

 • صدری، لیلا رابطه علی همنوایی با همسالان و مدیریت بدن با میانجی گری وابستگی به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 121-136]

 • صفاری نیا، سبا ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 187-205]

 • صفاری نیا، مجید مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 31-58]

 • صفاری نیا، مجید ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 187-205]

ع

 • عریضی، حمیدرضا مقایسه واکنش روانی به تعیین قیمت اجاره منزل در دوره کرونا در دو الگوی لیندسی و دیلارد و شن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 75-92]

 • عسکری، محمد استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 23-46]

 • علیزاده اقدم، محمد باقر رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 59-78]

 • علیزاده فرد، سوسن پیش بینی قلدری در محیط کار پرستاران بر اساس سبک‏های تبادل اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 1-16]

 • عیسی زادگان، علی بررسی رابطه شناخت هیجانات ( پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اساس جنسیت در بین دوقلو ها [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 103-120]

ف

 • فرجی، رضا بررسی نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه‌های اجتماعی بر جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 17-30]

 • فرحبخش، کیومرث استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 23-46]

 • فرزانه جاجرمی، حسن ارائه‌ی مدل علّی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و سبک‌های فرزند پروری والدین: با میانجیگری چشم‌انداز زمان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 35-52]

 • فرقدانی، آزاده بررسی نقش میانجی سبک های تبادل اجتماعی در روابط فعال‌سازی-بازداری رفتاری و احقاق جنسی در زنان متاهل [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 67-88]

 • فرگت، آزاده الگوی ساختاری اثرات افسردگی ،شکست عاطفی ،و تجربه خشونت با رفتارهای خودزنی در زنان: نقش میانجی مهارت-های اجتماعی، کنترل هیجان ،و نارضایتی از بدن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 129-155]

 • فرهمند، مهناز نقش تنهایی اجتماعی، ناکامی و دین‌داری بر نشخوار خشم زندانیان [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 145-164]

 • فرید، ابوالفضل اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 93-110]

 • فلاح، فاطمه اثربخشی بازی درمانی آدلری بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی: یک طرح سری‌های زمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 1-16]

ق

 • قاسم زاده، ابوالفضل بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 53-74]

 • قبادی، لیلا اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 93-110]

 • قربانی، سارا بررسی تاثیر ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی بر رفتارهای یاری رسان با توجه به نقش میانجی گر هوش اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 19-34]

ک

 • کابلی، مریم مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای افسردگی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 73-92]

 • کهساری، رضا ارائه‌ی مدل علّی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و سبک‌های فرزند پروری والدین: با میانجیگری چشم‌انداز زمان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 35-52]

 • کیخاونی، شیلر ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 187-205]

گ

 • گلشنی، فاطمه مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 31-58]

 • گل محمدیان، محسن مقایسه احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی و بدرفتاری روانشناختی در دختران مجرد با و بدون علائم اختلال در روابط بین‌فردی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 89-104]

م

 • محتشمی، طیبه ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 187-205]

 • محتشمی، محمدهادی اثر ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی بر استفاده آسیب‌زا از اینترنت با میانجیگری نقش‌های جنسیتی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 167-186]

 • محمد پور، ابراهیم رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 59-78]

 • محمدی، سحر اثر انگیزه تعلق بر رفتار جامعه پسند: نقش میانجی همدلی و خودکارآمدی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 17-34]

 • مرادی، ایوب بررسی نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه‌های اجتماعی بر جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 17-30]

 • مرادی، محمد راضی استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 23-46]

 • مصرآبادی، جواد اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 93-110]

 • مظفر، فرهنگ رابطه پیوندهای اجتماعی و معنایی با احساس هویت مکانی در محله‌های مسکونی (مورد مطالعاتی: محله سپه شهر قزوین) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 93-122]

 • موسوی اصل، سیدعلی مقایسه اثربخشی یادگیری مغزمحور و تفکر خلاق در ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 35-52]

 • موسیوند، محبوبه مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای افسردگی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 73-92]

 • میکائیلی، نیلوفر نقش مقایسه ی اجتماعی، حساسیت بین فردی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی نگرش های خوردن آشفته در دانشجویان زن [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 141-166]

 • میکاییلی منیع، فرزانه بررسی رابطه شناخت هیجانات ( پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اساس جنسیت در بین دوقلو ها [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 103-120]

 • مینا، فاطمه پیش‌بینی کننده‌های گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر: نقش بدنظمی هیجانی، تمایزیافتگی و ابراز وجود [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 183-197]

 • مینایی، حامد بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 53-74]

ن

 • نوذرزاده آرانی، حمیدرضا اثربخشی آموزش مهارت اجتماعی ارتباطی بر باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش آموزان متوسطه اول [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 53-66]

و

 • وثوقی، علی اثربخشی برنامه آموزش کفایت اجتماعی بر بهبود رفتارهای جامعه پسند تیزهوشان کم پیشرفت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 123-140]

ه

 • هنرور، حسین رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 59-78]

ی

 • یزدان پناه دولت آبادی، علی طراحی بسته آموزشی مقابله با خشونت خانگی و اثربخشی آموزش بسته بر خشونت همسر و اشتیاق تحصیلی فرزندان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 1-18]

 • یعقوبی، ابوالقاسم اثر انگیزه تعلق بر رفتار جامعه پسند: نقش میانجی همدلی و خودکارآمدی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 17-34]