دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، فروردین 1396 
نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری

گلناز مظاهری نژاد فرد؛ عبدالله معتمدی؛ نجمه زیودار؛ زهره پوراسدی؛ ندا شاهواروقی فراهانی