دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تیر 1396 
ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر

عباس ذبیح زاده؛ محمدعلی مظاهری؛ جواد حاتمی؛ لیلی پناغی؛ محمدرضا نیک فرجام