شرایط و ضوابط ارسال مقاله 

فرم ها و فایل های ضروری نشریه 

هزینه های بررسی مقاله 

 


شرایط و ضوابط ارسال مقاله 

 1. مقاله‌های ارسالی باید در زمینه­ ی تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
 2. مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.
 3. علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم‌زمان برای سایر نشریه­ ها ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
 4. زبان رسمی نشریه فارسی است .
 5. مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.
 6. نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش شده آزاد است.
 7. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.
 8. اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 9. حروفچینی مقاله‌های ارسالی بایستی در کاغذ A4، با قلم B Lotus نازک 12 ، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11 با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر  در محیط Word و با فاصله 2 سانتیمتری از چپ و راست و فاصله 3 سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود.
 10. دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است.
 11. کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل/ جدول/ تصویر می‌باشند، دارای قطع یکسان و شماره صفحه باشد و حداکثر حجم مقاله‌ها همراه  با جدول‌ها و نمودارها نباید از 20 صفحه ‌(5000 کلمه) بیشتر باشد
 12. مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه دریافت می‌شود و به مقاله­ های ارسال شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 13. پس از چاپ مقاله نسخه‌ای از نشریه حاوی مقاله مورد نظر به تعداد نویسندگان، برای نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.
 14. ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس socialpsychology.ir  انجام می شود .

فرم ها و فایل های ضروری نشریه 

برای دریافت تعهد نامه اینجا کلیک کنید .

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید .

 


راهنمای تنظیم مقاله 

«نشریه پژوهش های روانشناسی اجتماعی » با هدف انتشار یافته های اصیل و بدیع علمی در زمینه تخصصی روانشناسی اجتماعی، مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله های علمی را در زمینه های روانشناسی اجتماعی منتشر می کند. مقاله های پژوهشی اصیل که گزارشات علمی مطالعات تحقیقی است شامل چکیده، مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و منابع می باشد .

 

ساختار مقاله 

مقاله ارسالی باید شامل بخش های زیر باشد :

شناسه مقاله :   همراه هر مقاله اطلاعاتی ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:

-         عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

-        نام و نام خانوادگی نویسندگان ، ایمیل ، مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده/ نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)

-        نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی- شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی الکترونیکی)

رعایت نکات ذیل برای تنظیم مقاله الزامی است:

صفحه اول مقاله: مشخصات و چکیده
 • عنوان کامل مقاله به فارسی: مختصر و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از 20 کلمه تجاوز نکند.
 • نام و نشانی نویسنده (نویسندگان): نام، نام خانوادگی، درجه علمی، گروه تحصیلی و e-mail
 • چکیده فارسی : حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه شامل مقدمه ( در دو یا سه خط با بیان هدف اصلی مقاله ) ،روش ، یافته ها ، نتیجه گیری و کلمات کلیدی (3 تا 5 واژه ) است .
 • چکیده انگلیسی: حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، روش، یافته ها، نتیجه گیری  و کلمات کلیدی (3 تا 5 واژه) است (بعد از عنوان به انگلیسی نام، نام خانوادگی، درجه علمی، گروه تحصیلی و e-mail نویسندگان به زبان انگلیسی قید شود )
 • توجه : چکیده فارسی و انگلیسی کاملا با هم مطابقت داشته باشند.

 

صفحه دوم : اصل مقاله، شامل بخشهای زیر:
 • مقدمه: باید با طرح مسئله و مرور پژوهش­های انجام شده، هدف پژوهش راتوجیه کند و به خصوص نوآوری در تحقیق را بطور واضح بیان نماید.
 • مواد و روش­ها: توضیح روش­های شناسایی و ارزیابی، مواد و وسایل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش و طرح آماری باید کاملاً گویا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحلیل آماری آنها ارائه شوند. حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار بکار گرفته شده است به­ طور کامل شرح داده شوند. ابزار سنجش با شرح کامل زیرمقیاس ها، نمره ها، ویژگی های روانسنجی در نمونه های ایرانی و غیر ایرانی، روش اجرا و روش آماری وملاحضات اخلاقی آورده شود .
 • یافته ها: برای ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده (در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بندی نتایج). هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول جدا می‌شود. سر ستون جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم گردد. در داخل متن جداول از درج خطوط عمودی و افقی خودداری شود. کلیه اعداد جدول(ها) و نمودارها به انگلیسی و از چپ به راست تنظیم شوند. عنوان هر جدول‎ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان، پس از کلمه "جدول" و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد.
 • نتیجه­ گیری و بحث: برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با توجه به هدف پژوهش و یافته­ های سایر پژوهش­ها.
  • در متن مقاله به شماره­ ی عکس‌ها، جدول‌ها و نمودارها (در صورت وجود) با دقت اشاره شود و محل آنها مشخص گردد.
  • نتایج مقاله با استناد به منابع علمی مستند و مرتبط با موضوع مقاله، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و نتایج جدید علمی و نوآوری در تحقیق به دقت و با دلایل روشن ارائه گردند. نتایج عددی یک موضوع، تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه شوند.
 • جداول: عنوان جداول باید در بالای آن ذکر شود و تعداد آن­ها بیشتر از 5 نباشد (مگر آن که نویسنده دلیل قابل قبولی برای چاپ تعداد بیشتر جداول داشته باشد). هر جدول در مکان مربوطه و در یک صفحۀ مجزا وارد شود. در صورت اخذ جدول از منبعی دیگر، ضمن ارجاع، مطابق قوانین مربوط به حق نشر اقدام گردد.
 • اشکال و نمودارها: عنوان اشکال و نمودارها باید در پایین آن ذکر شود و تعداد آن­ها بیشتر از5نباشد(مگر آن که نویسنده دلیل قابل قبولی برای چاپ تعداد بیشتر آنها داشته باشد).  تصاویر در مکان مربوطه و در صفحات جداگانه به صورت JPEG با کیفیت بالا ارسال گردد. در صورت اخذ نموداریا تصویر از منبعی دیگر، ضمن ارجاع، مطابق قوانین مربوط به حق نشر اقدام گردد.
  • شماره جدول(ها)، شکل(ها)، تصویر(ها) و نمودار(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد.
  • نتایج و بررسی‌های آماری به یکی از روش‌های علمی منعکس شوند. چنانچه محاسبات آماری در سطوح 5% و 1% منجر به اختلاف معنی‌دار شده باشند به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شوند و در صورتیکه اختلاف معنی‌دار نباشد با علامت ns مشخص شوند.
 • تعارض منافع: ویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از تشکر اضافه شود."هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است." 
 • سپاسگزاری: در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می­شود، از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی یا انجام تحقیق مساعدت نموده‌اند یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم تحقیق نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری گردد.
 • منابع: مقالۀ ارسالی باید دارای منابع مستند، صحیح و مرتبط بوده و نویسنده از صحیح بودن آن­ها مطمئن باشد. در صورت درخواست مجله، نویسنده موظف به ارسال مستندات مربوط به آن­ها می باشد. از نوشته‌های شخصی، غیر رسمی و مقالاتی که تحت ارزیابی بوده و هنوز پذیرفته نشده‌اند، نمی­توان به‌عنوان منبع استفاده کرد.

 مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط APA به شرح زیر تنظیم شوند:

 مقاله- نام خانوادگی و نام اول نویسنده (نویسندگان) ، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه (ایتالیک)، دوره (شماره) ، صفحه ابتدایی و پایانی مقاله 

-          اژه ای ، جواد (1385) انسان قرآن از دیدگاه فردی و اجتماعی . مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،36،( 4-3 ) ، 23-1.  

-          مهرابی زاده ، مهناز و طالب زاده ، علیرضا (1380) . بررسی رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودی و دلبستگی شغلی . مجله روانشناسی ، 5 (17) ، 44-55 .

 

-       Oscherer ,K .R. (1997). The role of culture in emotion – antecedent appraisal . Journal of personality and social psychology , 73.902-22.

 

-       Islam ,M.R., & Hewston ,M. (1993).Inter group attributions and affective consequences in majority and minority groups . Journal of personality and social psychology , 65.936-50.

 کتاب (تالیف)- نام خانوادگی و نام  اول نام نویسنده(نویسندگان)  ، سال انتشار، عنوان کتاب (ایتالیک)، نوبت چاپ، محل چاپ، ناشر

-          خداپناهی ، محمد کریم .(1380) . روان شناسی فیزیولوژیک . چاپ دوم ، تهران : سمت

-          بهشتی ، محمد ؛ فقیهی ، علی نقی و ابوجعفری ، مهدی (1388) آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت ، جلد دوم .تهران : سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

-       Deci ,E.L.,& Rayan ,R.M.(1985).Interinsic motivation and self determination in human behavior .new York : Plenum press .

کتاب (ترجمه)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده(نویسندگان) به شکل حروف بزرگ ، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل چاپ، ناشر

-ایزوتسو ، توشی هیکو (1998) خدا و انسان در قرآن ، ترجمه احمد آرام . (1381) ، چاپ اول ،تهران : شرکت سهامی انتشار .

پایان­نامه - نام خانوادگی، نام نگارنده پایان­نامه. (سال). عنوانپایان­نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاه.

-          محمدی راد ، سهبا (1396) . مقایسه شخصیت جامعه پسند در بین دوقلوهای همسان ، ناهمسان و هم شیرها (پایان نامه ) ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز .

پایگاه های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ماه/سال نوشته شود.

 

علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می شود:

 • معادل فارسی مفاهیم و نام­های خارجی در پانوشت ذکر شود.
 • فایل اصلی مقاله به صورت  ( Word ) بدون ذکر نام و مشخصات نویسندگان ، یک نسخه با نام و نشانی های کامل ، شماره تماس و ایمیل نویسندگان به همراه تعهد نامه و فایل پرداخت هزینه داوری اولیه از طریق سایت مجله پس از ثبت نام در سایت ارسال شود.
 • این نشریه از بررسی و پذیرش مقالاتی که دارای یک نویسنده است معذور است .
 • نسخه نهایی مقاله، پس از تکمیل فرایند داوری و اعمال تغییرات درخواست خواهد شد.
 • مهم: در صورتی که مولف مسول، تغییرات درخواست شده از سوی هیات تحریریه و داوران مجله مطابق ضوابط فوق را ظرف مدت یک ماه انجام ندهد و مجددآ همانند مرحله اول به دفتر مجله ارسال نکند، مقاله از فرایند بررسی و داوری حذف می شود.
 • بررسی مقالات در کوتاه­ترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط صورت می­گیرد و نتیجۀ آن به نویسندۀ مسئول گزارش می­شود. 
 • لازم به ذکر است در صورتی که در فایل بدون نام مقاله، اسامی نویسندگان ذکر شده باشد آن فایل برای فرایند داوری ارسال نمی شود. ( همزمان با ارسال فایلهای مقاله ، فایل تعهد نامه و فرم تعارض منافع تکمیل و ارسال شود )  

هزینه های بررسی مقاله 

هزینه کلی پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه مبلغ 15000000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار تومانمی باشد. ، که به شماره کارت 1746- 3272- 8311-5859 به نام شیلر کیخاونی واریز کرده و تصویر فیش را بارگذاری کنید .