چاپ سریع مقالات

چاپ سریع مقالات

خوشحالیم تا به اطلاع نویسندگان محترم بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برسانیم که با موافقت داوران علمی مجله، امکان پذیرش و چاپ سریع مقالات فراهم

آمده است. متقاضیان لازم است تا از طریق ایمیل مجله درخواست داوری سریع

مقالات را ارسال نمایند.