نویسنده = زهرا سیمی
تعداد مقالات: 1
1. نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان

دوره 7، شماره 25، بهار 1396

زهرا سیمی؛ علیرضا آقایوسفی؛ محسن مخلوق؛ مهدیه محمدی