داوران محترم جهت داوری مقالات ابتدا لازم است که در سامانه ثبت نام کرده باشند .

با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شده و بر روی گزینه داور کلیک کنید.

ابتدا گزینه قبول داوری مقاله را انتخاب و تائید فرمائید.

سپس بر روی کد مقاله کلیک کرده و در انتهای صفحه فایل مقاله را دانلود کنید.

پس از مطالعه مقاله نخست مطمئن شوید فرمت مقاله با فرمت استاندارد مجله همخوانی دارد  ، سپس بر روی فرم ارزیابی مقاله کلیک کرده و تمام گزینه ها را تکمیل نمایید.

توضیحات لازم برای نویسندگان را در فایل مقاله به صورت کامنت درج نمایید و فایل را از طریق سامانه بارگذاری کنید.

در صورتی که نظر شما رد مقاله است حتما دلایل  را بیان نمایید تا برای نویسندگان ارسال شود.

در پایان نظر نهایی خود را در مورد مقاله انتخاب کنید و تائید نمایید.

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
یعقوب احمدی گروه جامعه شناسی - دانشگاه پیام نور -کردستان- ایران
علی اکبر ارجمندنیا گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران - ایران
نسرین ارشدی استاد-گروه روانشناسی -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه شهید چمران هواز- اهواز- ایران
برزو امیر پور عضو علمی
محمدجواد بگیان کوله مرز گروه روانشناسی - دانشگاه رازی- کرمانشاه - ایران
شهلا پاکدامن گروه روان شناسی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران
علیرضا پیرخائفی گروه روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی- گرمسار- ایران
نرگس تنکمانی گروه روانشناسی- دانشگاه پیام نور -تهران- ایران
سیده فاطمه حسینی حسین آباد روانشناسی اجتماعی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - ایران
علی خانه کشی گروه روانشناسی -دانشگاه آزاد اسلامی -بهبهان - ایران
رحیم داوری گروه روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی - رودهن - ایران
افسانه درتاج گروه روان شناسی ، دانشگاه پیام نور واحد بین الملل - دبی - امارات متحده عربی
مجتبی دلیر گروه روان شناسی -دانشگاه پیام نور - تهران -ایران
ارمغان دماوندیان گروه روان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی - تهران - ایران
رضا دوستی گروه روان شناسی - دانشگاه پیام نور-تهران - ایران
زهره رافضی گروه روان شناسی - دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران
مژگان سپاه منصور گروه روانشناسی - دانشگاه آزاداسلامی - تهران - ایران
زهرا سلگی گروه روان شناسی - دانشگاه پیام نور- کرمانشاه - ایران
علیرضا سنگانی گروه آسیب شناختی روانشناسی فرهنگی - مرکز پژوهشی علوم روانشناختی فارابی- مازندران -ایران
کریم سواری گروه روان شناسی - دانشگاه پیام نور- اهواز - ایران
رضا شباهنگ گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن شفیعی گروه روان شناسی - دانشگاه پیام نور- تهران - ایران
ناصر صبحی قراملکی گروه روانشناسی - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - ایران
مجید صفاری نیا روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشگاه پیام نور تهران
ستار صیدی گروه روان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج - ایران
آزاده عسکری گروه روانشناسی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران
وحید عطائی باشگاه پژوهشگران جوان - تهران - ایران
سیده زهرا علی بخشی گروه روان شناسی -دانشگاه پیام نور- تهران - ایران
سوسن علیزاده فرد گروه روان شناسی- دانشگاه پیام نور- تهران- ایران
اعظم فرح بیجاری
مهدی قدرتی میرکوهی گروه روان شناسی -دانشگاه پیام نور- تهران - ایران
سارا قربانی گروه روان شناسی- دانشگاه پیام نور- اصفهان - ایران
هادی کجباف نژاد گروه روانشناسی -دانشگاه ازاد اسلامی بهبهان - ایران
شیلر کیخاونی گروه روانشناسی- دانشگاه پیام نور- تهران - ایران
محسن گل پرور گروه روان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی - خوراسگان - ایران
فاطمه گلشنی گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ، تهران ، ایران
طیبه مالمیر گروه روانشناسی - دانشگاه ازاد اسلامی-رودهن-ایران.
طیبه محتشمی گروه روان شناسی- دانشگاه پیام نور- تهران - ایران
هیمن محمودفخه گروه روان شناسی -دانشگاه پیام نور- مهاباد - ایران
محمد راضی مرادی دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم - تهران- ایران
علی مصطفائی گروه روان شناسی - دانشگاه پیام نور- تهران - ایران
فرزانه میکائیلی منیع گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، ایران
ناصر ناستی زایی گروه روان شناسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان - ایران
احمد نورمحمدی گروه روانشناسی - دانشگاه پیام نور - اصفهان - ایران
منصوره نیکوگفتار گروه روانشناسی - دانشگاه پیام نور- تهران - ایران