داوران محترم جهت داوری مقالات ابتدا لازم است که در سامانه ثبت نام کرده باشند .

با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شده و بر روی گزینه داور کلیک کنید.

ابتدا گزینه قبول داوری مقاله را انتخاب و تائید فرمائید.

سپس بر روی کد مقاله کلیک کرده و در انتهای صفحه فایل مقاله را دانلود کنید.

پس از مطالعه مقاله نخست مطمئن شوید فرمت مقاله با فرمت استاندارد مجله همخوانی دارد  ، سپس بر روی فرم ارزیابی مقاله کلیک کرده و تمام گزینه ها را تکمیل نمایید.

توضیحات لازم برای نویسندگان را در فایل مقاله به صورت کامنت درج نمایید و فایل را از طریق سامانه بارگذاری کنید.

در صورتی که نظر شما رد مقاله است حتما دلایل  را بیان نمایید تا برای نویسندگان ارسال شود.

در پایان نظر نهایی خود را در مورد مقاله انتخاب کنید و تائید نمایید.

 داور

رشته تخصصی

وابستگی سازمانی

یعقوب احمدی

جامعه شناسی

گروه جامعه شناسی - دانشگاه پیام نور -کردستان- ایران

علی اکبر ارجمندنیا

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران - ایران

نسرین ارشدی

دکتری روانشناسی

استاد-گروه روانشناسی -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه شهید چمران هواز- اهواز- ایران

محمدجواد بگیان کوله مرز

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی - دانشگاه رازی- کرمانشاه - ایران

شهلا پاکدامن

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران

علیرضا پیرخائفی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی- گرمسار- ایران

نرگس تنکمانی

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی- دانشگاه پیام نور -تهران- ایران

سیده فاطمه حسینی حسین آباد

دکتری روانشناسی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - ایران

علی خانه کشی

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی -دانشگاه آزاد اسلامی -بهبهان - ایران

رحیم داوری

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی - رودهن - ایران

افسانه درتاج

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی ، دانشگاه پیام نور واحد بین الملل - دبی - امارات متحده عربی

مجتبی دلیر

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی -دانشگاه پیام نور - تهران -ایران

ارمغان دماوندیان

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی - تهران - ایران

رضا دوستی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی - دانشگاه پیام نور-تهران - ایران

زهره رافضی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی - دانشگاه علامه طباطبائی - تهران - ایران

مژگان سپاه منصور

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی - دانشگاه آزاداسلامی - تهران - ایران

زهرا سلگی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی - دانشگاه پیام نور- کرمانشاه - ایران

علیرضا سنگانی

دکتری روانشناسی

گروه آسیب شناختی روانشناسی فرهنگی - مرکز پژوهشی علوم روانشناختی فارابی- مازندران -ایران

کریم سواری

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی - دانشگاه پیام نور- اهواز - ایران

رضا شباهنگ

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حسن شفیعی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی - دانشگاه پیام نور- تهران - ایران

ناصر صبحی قراملکی

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - ایران

مجید صفاری نیا

دکتری روانشناسی

روان شناسی، بخش روان شناسی، دانشگاه پیام نور تهران

ستار صیدی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج - ایران

آزاده عسکری

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران

سیده زهرا علی بخشی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی -دانشگاه پیام نور- تهران - ایران

اعظم فرح بیجاری

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی -دانشگاه الزهرا- تهران - ایران

مهدی قدرتی میرکوهی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی -دانشگاه پیام نور- تهران - ایران

سارا قربانی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی- دانشگاه پیام نور- اصفهان - ایران

هادی کجباف نژاد

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی -دانشگاه ازاد اسلامی بهبهان - ایران

شیلر کیخاونی

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی- دانشگاه پیام نور- تهران - ایران

محسن گل پرور

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی - خوراسگان - ایران

فاطمه گلشنی

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ، تهران ، ایران

طیبه مالمیر

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی - دانشگاه ازاد اسلامی-رودهن-ایران.

طیبه محتشمی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی- دانشگاه پیام نور- تهران - ایران

هیمن محمودفخه

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی -دانشگاه پیام نور- مهاباد - ایران

محمد راضی مرادی

دکتری روانشناسی

دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم - تهران- ایران

علی مصطفائی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی - دانشگاه پیام نور- تهران - ایران

فرزانه میکائیلی منیع

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه، ایران

ناصر ناستی زایی

دکتری روانشناسی

گروه روان شناسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان - ایران

احمد نورمحمدی

دکتری روانشناسی

گروه روانشناسی - دانشگاه پیام نور - اصفهان - ایران