بررسی قابلیت اعتبار و روایی مقیاس ادراک ریسک در دانشجویان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The reliability and validity of risk perception inventory in Iranian students