بررسی رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی با اهمال کاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Relationship between procrastination with perfectionism and self-efficacy in public hospitals' staff of Farashband City