نویسنده = سروه محمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396

ابوالقاسم یعقوبی؛ سروه محمدزاده