نویسنده = فرزاد حاجی عظیمی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 61-78

غلامرضا کرمی؛ فرزاد حاجی عظیمی؛ مجید صفاری نیا