کلیدواژه‌ها = _x000D_ شایستگی بین فردی
تعداد مقالات: 1
1. مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی

دوره 7، شماره 25، بهار 1396

محمد یزدانی زیارت؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار