روانشناسی اجتماعی
اثربخشی بسته‌ی آموزشی کیفیت‌زندگی در مدرسه برکمک‌طلبی و رضایت‌تحصیلی دانش‌آموزان

کبری عالی پور؛ محمد عباسی؛ عزت اله قدم پور

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، ، صفحه 93-107

https://doi.org/10.22034/spr.2024.412554.1856

چکیده
  مقدمه: دانش­ آموزان بزرگ­ترین سرمایه­ های هر کشوری محسوب می­شوند، بنابراین توجه به رشد همه جانبه­ ی آن­ها یکی از وظایف مهم نظام آموزشی قلمداد می­شود. ، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی بسته­ ی آموزش کیفیت زندگی در مدرسه بر کمک ­طلبی و رضایت تحصیلی دانش­ آموزان بود.روش: طرح­ پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش ­آزمون- پس ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
نقش تعدیلگری مدت سکونت در رابطه دلبستگی مکان با سلامت روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان ساکن شهر تهران

نعیمه صابری؛ مه سیما پورشهریاری؛ عباس عبداللهی

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22034/spr.2023.389590.1823

چکیده
  مقدمه: دلبستگی مکان، به پیوند عاطفی میان فرد و مکان اطلاق می­شود. این مفهوم تجارب زندگی افراد را در سه حوزه­ی عاطفی، شناختی و رفتاری به میزان قابل توجهی تحت تاثر قرار می­دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلگری مدت سکونت در رابطه دلبستگی مکان با سلامت روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان ساکن شهر تهران انجام شد. روش: این پژوهش از ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
مقایسه اثربخشی درمان‌های فعال‌سازی رفتاری و آرام‌سازی حالت بر باورهای هسته‌ای ضداجتماعی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان پسر با اضطراب اجتماعی بالا

حسین رضاپور؛ منصوره بهرامی پور اصفهانی؛ هاجر ترکان

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22034/spr.2023.391235.1826

چکیده
  مقدمه: اضطراب اجتماعی یکی از ناتوان‌کننده‌ترین اختلالات اضطرابی است که از ابتدای نوجوانی نشانه‌های آن آغاز شده و تا دوره‌های بعدی تحول ادامه پیدا می‌کند. این اختلال در زندگی شخصی، باورها، تعاملات، زندگی شغلی و سایر ابعاد عملکردی فرد نابسامانی‌هایی به وجود می‌آورد. از این رو، شناسایی مداخلات مؤثر در مبتلایان اهمیت ویژه‌ای دارد. ...  بیشتر