نویسنده = نسرین ارشدی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 23-40

سارا درخور؛ نسرین ارشدی؛ اسماعیل هاشمی