کلیدواژه‌ها = هوش فرهنگی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم ‌گیری کارکنان دولت

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 83-102

علی خالق خواه؛ حبیبه نجفی؛ سیده راحله حسینی