درمان شناختی- استعاری اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Metaphorical Cognitive Therapy in Social Anxiety Disorder