اهداف  

نشریه "پژوهش های روانشناسی اجتماعی " به صورت فصلنامه با امتیاز علمی - پژوهشی و به زبان فارسی منتشر می گردد. هدف این نشریه ارتقاء دانش تخصصی در زمینه روانشناسی اجتماعی  و فراهم آورن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین المللی است . از محققان که در موضوعات و محور های زیر مطالعه می نمایند دعوت می کند مقالات خود را در فرمت استاندارد مجله ارسال نمایند.


محورهای موضوعی نشریه

 • سلامت اجتماعی
 • مقایسه اجتماعی
 • حمایت اجتماعی
 • پرخاشگری
 • همدلی
 • جامعه پسندی
 • سرمایه اجتماعی
 • بهزیستی اجتماعی
 • سازگاری اجتماعی
 • هوش هیجانی
 • نگرش
 • هویت اجتماعی
 • شایستگی اجتماعی
 • استدلال اجتماعی
 • خویشتن
 

انواع مقالات 

 • مقالات پژوهشی