درباره نشریه :

نشریه  علمی  پژوهش های روان شناسی اجتماعی که توسط انجمن روان شناسی اجتماعی ایران از سال 1390 منتشر می شود ،  طبق نامه شماره 9716/11/3/90 مورخ 29/1/90 از کمسیون نشریات علمی کشور  و مجوز شماره 79368  در تاریخ 18/ 2/ 1396 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به پذیرش و چاپ مقالات علمی در حوزه روان شناسی اجتماعی می نماید . باتوجه به محورهای موضوعی نشریه که در اهداف و چشم اندازهای نشریه ذکر شده از پژوهشگران ملی و بین المللی دعوت به عمل می­ آید با عضویت در سامانه نشریه مقاله های ارزنده خود را ارسال فرمائید

 در این نشریه ، جهت تسهیل شناسایی و جستجوی هر مقاله از شمارۀ شناسایی خاص (DOI)   و به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و علمی از نرم افزار همیاب استفاده می کند .

سیاست های نشر :

جهت رعایت عدالت درباره پذیرش و چاپ مقالات از هر نویسنده مسئول در سال فقط یک مقاله چاپ می شود 

سیاست های مالی :

این مجله هیچ گونه حمایت مالی از سازمان یا دانشگاه خاصی دریافت نمی کند  بنابراین پذیرش و چاپ مقاله در فصلنامه پژو هش های روان شناسی اجتماعی مستلزم پرداخت هزینه توسط نویسندگان است که این هزینه صرف فرایند داوری ، ویراستاری ، صفحه آرایی و انتشار مقالات می گردد  .

سیاست دسترسی آزاد :

این نشریه دسترسی باز و آنلاین را به تمام محتوای چاپ شده و در دست چاپ را را دارد. با این هدف که بتواند دسترسی رایگان را به مقالات منتشر شده برای تبادل دانش در سطح وسیع فراهم نماید.

میزان پذیرش و پایگاه نمایه شده :

درصد پذیرش در این نشریه 12%  است و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  نمایه می شود .

قانون کپی رایت :

تمام مقالات دارای دسترس باز هستند و از CC BY  تبعیت می کند.