دوره 12 (1401)
دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 382
تعداد نویسندگان 581
تعداد مشاهده مقاله 369,470
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 159,733
نسبت مشاهده بر مقاله 967.2
نسبت دریافت فایل بر مقاله 418.15
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,288
درصد پذیرش 17
زمان پذیرش (روز) 125

نشریه علمی پژوهش های روان شناسی اجتماعی، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات ) است که توسط انجمن روانشناسی اجتماعی ایران منتشر می شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دوسو ناشناس در بررسی مقالات استفاده کرده و آخرین یافته های مقالات پژوهشی در حوزه روانشناسی اجتماعی را منتشر می نماید. پژوهش های روان شناسی اجتماعی در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر COPE پیروی می‌کند. پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، نشریه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی برای بررسی مقالات ارسالی از نرم‌افزار همیاب استفاده می‌نماید تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن مقالات توسط داوران مجرب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. لذا ارسال گزارش مشابهت یابی همیاب توسط نویسندگان الزامی است. 

نشریه علمی پژوهش های روان شناسی اجتماعی که توسط انجمن روان شناسی اجتماعی ایران از سال 1390 منتشر می شود ،  طبق نامه شماره 9716/11/3/90 مورخ 1390/1/29 از کمسیون نشریات علمی کشور  و مجوز شماره 79368  در تاریخ 18/ 2/ 1396 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به پذیرش و چاپ مقالات علمی در حوزه روان شناسی اجتماعی (محورهای موضوعی نشریه در اهداف و چشم انداز های نشریه ذکر شده ) می نماید .لازم است نویسندگان قبل از بارگذاری فایل  مقاله راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه نمایند.


در زمان ارسال مقاله به نشریه ارسال فرم های تعهدنامه و تعارض منافع الزامی می باشد. بارگذاری این فرم ها علاوه بر ضمانت ترتیب نویسندگان و مشخص کردن نویسنده مسئول به معنای رعایت اصول اخلاق علمی و ضمانت داده ها می باشد.لازم است مشخصات علمی و سازمانی همه نویسندگان در سامانه به درستی و همان طور که انتظار دارند منتشر شود به طور کامل قید شود. (دانلود فرم های نشریه)


ویژگی های اصلی نشریه

تناوب انتشار: فصلنامه

سال آغاز انتشار: 1390

زبان: فارسی (چکیده انگلیسی)

متوسط زمان داوری مقاله : دو تا سه ماه

نوع داوری: داوری تخصصی دو سو ناشناس و حداقل 2 داور

مقابله با سرقت ادبی: همیاب

دسترسی به مقالات: دسترسی آزاد

هزینه ارسال و چاپ مقالات : دارد (صفحه هزینه های بررسی مقاله را ببینید)

ایمیل مجله: sardabir.social@gmail.com

 

 

روانشناسی اجتماعی
تحلیل نیمرخ نهفته ابعاد هویتی و ارتباط آن با رضایت از زندگی دانشجویان کارشناسی

شهرام واحدی؛ زهرا کاظم وند اصل؛ سمیرا چناری

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/spr.2023.385227.1818

چکیده
  مقدمه: با طولانی‌تر شدن دوره جوانی، بسیاری از دانشجویان با چالش‌های زیادی در  فرآیند هویت‌یابی درگیرند که جنبه‌های مختلف رضایت از زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش با این هدف انجام شد که به تحلیل نیمرخ نهفته ابعاد هویتی دانشجویان کارشناسی و ارتباط آن با رضایت از زندگی آن‌ها بپردازد.  روش‌: روش مطالعه حاضر توصیفی- ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیش‌بینی پرخاشگری سایبری بر اساس همدلی، بی‌تفاوتی اخلاقی و نشخوار خشم در نوجوانان

کریم عبدالمحمدی؛ فرهاد غدیری؛ علی محمدزاده

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22034/spr.2023.386910.1820

چکیده
  مقدمه: پرخاشگری سایبری شکل جدید خشونت بین فردی در میان نوجوانان است که می­تواند، آسیب­ های فراوانی بر سلامت روان نوجوانان وارد ­کند، بنابراین لازم است به عوامل زمینه ­ساز آن پرداخته شود. لذا پژوهش حاضر با هدف پیش ­بینی پرخاشگری سایبری بر اساس همدلی، بی­ تفاوتی اخلاقی و نشخوار خشم در نوجوانان انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
الگوی ساختاری شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی بر اساس سرمایه‌های روان‌شناختی با نقش میانجی رضایت از زندگی در دختران و زنان جوان سرپل ذهاب

مریم باباخانی؛ شیما پرندین

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، صفحه 31-42

https://doi.org/10.22034/spr.2023.386035.1819

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با هدف پیش­بینی شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی بر اساس سرمایه­ های روان‌شناختی با نقش واسطه­ای رضایت از زندگی در دختران و زنان جوان سرپل ذهاب انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دختران و زنان 35-18 سال شهرستان سرپل ذهاب در سال 1401 بود که شامل 7000 نفر بودند و 364 نفر از آن­ها بر اساس فرمول کوکران انتخاب ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
نقش تعدیلگری مدت سکونت در رابطه دلبستگی مکان با سلامت روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان ساکن شهر تهران

نعیمه صابری؛ مه سیما پورشهریاری؛ عباس عبداللهی

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22034/spr.2023.389590.1823

چکیده
  مقدمه: دلبستگی مکان، به پیوند عاطفی میان فرد و مکان اطلاق می­شود. این مفهوم تجارب زندگی افراد را در سه حوزه­ی عاطفی، شناختی و رفتاری به میزان قابل توجهی تحت تاثر قرار می­دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلگری مدت سکونت در رابطه دلبستگی مکان با سلامت روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان ساکن شهر تهران انجام شد. روش: این پژوهش از ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
فراتحلیل اثربخشی مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی

رباب جاهدی؛ رحیم بدری گرگری

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22034/spr.2023.387078.1822

چکیده
  مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی  یکی از ﻫﻤﻪﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼلات اﺿﻄﺮاﺑﻲ در ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ می‌باشد. تاکنون از روش‌های متعددی جهت بهبود و درمان این اختلال استفاده شده است که از این میان مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از مؤثرترین روش‌ها می‌باشد. روش:  پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل تاثیر مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
مقایسه اثربخشی درمان‌های فعال‌سازی رفتاری و آرام‌سازی حالت بر باورهای هسته‌ای ضداجتماعی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان پسر با اضطراب اجتماعی بالا

حسین رضاپور؛ منصوره بهرامی پور اصفهانی؛ هاجر ترکان

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22034/spr.2023.391235.1826

چکیده
  مقدمه: اضطراب اجتماعی یکی از ناتوان‌کننده‌ترین اختلالات اضطرابی است که از ابتدای نوجوانی نشانه‌های آن آغاز شده و تا دوره‌های بعدی تحول ادامه پیدا می‌کند. این اختلال در زندگی شخصی، باورها، تعاملات، زندگی شغلی و سایر ابعاد عملکردی فرد نابسامانی‌هایی به وجود می‌آورد. از این رو، شناسایی مداخلات مؤثر در مبتلایان اهمیت ویژه‌ای دارد. ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
تدوین مدل ساختاری خودشیفتگی بر اساس تروماهای اوایل زندگی، عملکرد خانواده و شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان و کمال گرایی

سحر کرمانیان؛ فاطمه گلشنی؛ آنیتا باغداساریانس؛ فرهاد جمهری

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، صفحه 93-109

https://doi.org/10.22034/spr.2023.394200.1834

چکیده
  مقدمه: خودشیفته چالش‌های قابل توجهی در سازگاری روانشناختی افراد به وجود می‌آورد. در نتیجه، شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد آن می‌تواند در تدوین برنامه‌های پیشگیری از خودشیفتگی مفید باشد. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری خودشیفتگی بر اساس تروماهای اوایل زندگی، عملکرد خانواده و شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری ...  بیشتر

پیش‏ بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا

سوسن علیزاده فرد؛ مجید صفاری نیا

دوره 9، شماره 36 ، اسفند 1398، ، صفحه 129-141

چکیده
  هدف: همه‏گیری بیماری‏ کرونا و اجرای قرنطینه، اثرات مختلفی بر جنبه‏های روانی و اجتماعی افراد جامعه گذاشته است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط اضطراب و همبستگی ناشی از بیماری کرونا با سلامت روان در جامعه شهر تهران است. روش: به این‏منظور نمونه‏ای شامل 618 زن و مرد بزرگسال توسط پرسشنامه GHQ-12، مقیاس اضطراب بیماری کرونا (علیپور، 1398)، ...  بیشتر

نقش سبک‌های فرزند پروری والدین در پیش‌بینی رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستان 5 و 6 ساله

آرزو ذکایی فر؛ توکل موسی زاده

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1399، ، صفحه 87-100

https://doi.org/10.22034/spr.2020.109698

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی نقش سبک‌های فرزند پروری والدین در پیش‌بینی رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستان 5 و 6 ساله انجام شده است. رشد و تکامل ابتدای کودکی یک پنجره فرصت برای ارتقاء سلامت است، بنابراین کیفیت مراقبت در این دوران نقش بسزایی در سلامت و رشد و تکامل مطلوب کودک دارد همچنین سن پیش دبستانی دوره مهمی برای رشد اجتماعی است. روش: ...  بیشتر

پیش بینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس ذهن آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی

عبدالباسط محمودپور؛ ثنا دهقانپور؛ ناصر یوسفی؛ سحر ایجادی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، ، صفحه 102-83

https://doi.org/10.22034/spr.2020.228592.1463

چکیده
  مقدمه: صمیمت رابطه‌ای است که در آن مراقبت، اعتماد متقابل و پذیرش وجود دارد. با توجه به اهمیت وجود صمیمیت در رابطه زناشویی هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی صمیمیت زناشویی بر اساس ذهن‌آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی اجتماعی بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. به این منظور از میان جامعه زنان شهر تهران 264 نفر ...  بیشتر

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین-فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ مجتبی عاشوری

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 1-14

چکیده
  مقدمه: دستیابی به هدف­های آموزشی و پرورشی با وجود آشفتگی­های عاطفی ـ سازشی امری مشکل و غیرممکن است، بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین­فردی دانش­آموزان بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی همراه با پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل ...  بیشتر

کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان

قاسم اسمعیلی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ محمدحسین فلاح؛ سعید وزیری

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، ، صفحه 63-82

چکیده
  مقدمه: یک مسئله اجتماعی در زمان واحد در جوامع مختلف، صورت‌های مختلف پیدا می‌کند، در جامعه و سرزمینی پذیرفته و پسندیده است و در جامعه‌ای دیگر رد و ناپسند می‌گردد. مسئله چندهمسری یا تعدد زوجات از مسائل اجتماعی و فرهنگی است که علل و زمینه‌های شکل‌‌گیری آن در جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود. هدف مقاله حاضر، شناخت علل و زمینه‌های شکل ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها) بر شایستگی اجتماعی-هیجانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پرخطر

محسن زالی زاده؛ مجید صفاری نیا؛ حسین زارع؛ احمد علیپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/spr.2023.347808.1760

چکیده
  مقدمه: توجه به توانایی هایی هیجانی و اجتماعی نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها) بر شایستگی هیجانی-اجتماعی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پر خطر انجام شده است.روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون با ...  بیشتر

ابر واژگان