سازمان یافتگی پارادایم گونه هویت دینی و مدرن در هویت نسل جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Paradigm-like organization of religious and modern identities in the young generation’s identity