پیشداوری قومیتی و سازگاری اجتماعی در تعاملات ازدواج، همسایگی، همکاری شغلی و دوستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Ethnic prejudice and social adjustment regarding marriage, neighborhood, co-working and friendship