بررسی مقایسه ای تأثیر جنسیت و نوع مدرسه (دولتی و غیردولتی) در احساس عدالت دانش آموزان دبیرستانهای عمومی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Influence of Gender and School types (public/private) on perceived justice among high school students