بررسی نقش جهت گیری اجتماعی بر رفتار اخلاقی با توجه به نقش میانجی نوعدوستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Altruism between Social Behavior Orientation and Moral Behavior