مطالعه رابطه بین پرورش فضیلت های سازمانی و بهبود فضای اخلاقی در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study the Relationship between Organizational Virtues Cultivating and Improving Ethical Climate