رابطه مهارتهای ارتباط با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship between communication skills and emotional intelligence of girl Students in Second High School