ارتباط میان حمایت اجتماعی ادراک شده و سخت رویی با سلامت روان و وضعیت ناتوانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship between perceived social support and hardiness with mental health and disability status among women with Multiple Sclerosis