اثر بخشی برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی بر میزان ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of mindfulness and acceptance - based Group therapy on increasing Mindfulness and Acceptance in Patients with Social anxity Disorder